Wat is een vakbond?

Een vakbond, ook wel vakbond van werknemers genoemd, is een groep werknemers die zich hebben verenigd in een collectieve inspanning om een aantal gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, waaronder het bevorderen van betere veiligheidsomstandigheden op de werkplek, het verbeteren van veiligheidsvoorschriften en meer. Een vakbond kan worden geleid door één persoon of door een raad van bestuur die door de leden wordt gekozen. Elke vakbond heeft een specifieke vestigingsplaats, met een bepaalde sector van werkgelegenheid. Sommige grote bedrijven zijn zelfbestuurd, maar hebben veel leden binnen de vakbond.

vakbond

Bonden spelen een belangrijke rol in de samenleving, omdat ze de belangen van alle werknemers behartigen, en niet slechts een klein segment van die sector. Vakbonden kunnen onderhandelen over betere werktijden, lonen, voordelen en arbeidsomstandigheden voor hun leden. Historisch gezien zijn ze ook machtige lobbygroepen, waardoor ze een kracht zijn om rekening mee te houden tijdens verkiezingen. Tegelijkertijd hebben vakbonden niet dezelfde belangen als bedrijfseigenaren in politieke debatten over belastingen en uitgaven. De behoefte aan leden betekent dat een vakbond soms vijandig staat tegenover bedrijfsbelangen, vooral wanneer het management probeert kosten te besparen. Maar als een bedrijf winstgevend is, zal een goede vakbond met veel leden het bedrijf beschermen tegen concurrentie.

Er zijn verschillende soorten vakbonden, waaronder een algemene onderhandelingseenheid, een onderhandelaar, een gecertificeerde verpleegassistentorganisatie, een vakbond voor bouwvakkers, een vakbond voor metaalarbeiders en een vakbond voor thuiswerkers. De typische vakbond vertegenwoordigt ook veel werknemers tegelijk, in tegenstelling tot een bedrijf met één werkgever. Bovendien heeft een thuisvakbond het voordeel dat hij kan coördineren met andere groepen, vooral als het gaat om het onderhandelen over lonen. Toch is het zo dat alle vakbonden een aantal gemeenschappelijke aandachtsgebieden hebben, waaronder het bevorderen van betere arbeidsomstandigheden, het verhogen van de lonen en het verkrijgen van betere uitkeringen. Het grote verschil tussen een bedrijfsvakbond en een vakbond is dat de laatste veel werknemers vertegenwoordigt en de macht heeft om te onderhandelen voor betere voorwaarden dan een individuele werkgever kan.


Werken aan de toekomst