Een langdurig proces

De loopbaan is de "reis" van een individu door zijn leven en leerervaringen. Er zijn dus veel manieren om een loopbaan te definiëren voor verschillende individuen. Hoewel deze definitie op het eerste gezicht eenvoudig en beperkend lijkt, kan een carrière een zeer breed concept zijn dat verschillende beroepen en opleidingsniveaus omvat. In essentie beschrijft een carrière simpelweg waarvoor een individu is opgeleid.

carrièrecarrière

Een langdurig proces

De carrière is de "reis" van een individu door zijn leven en leerervaringen. Er zijn dan ook vele manieren om carrière uit te leggen in relatie tot verschillende individuen. Hoewel deze definitie op het eerste gezicht eenvoudig en beperkend lijkt, kan een carrière een zeer breed concept zijn dat verschillende beroepen en opleidingsniveaus omvat. In essentie beschrijft carrière simpelweg waarvoor een individu is opgeleid.

In de meeste gevallen duurt een loopbaan een leven lang of in ieder geval tot iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Loopbaanontwikkeling is echter ook een levenslang proces, waarbij het individu voortdurend nieuwe vaardigheden en competenties aanleert naarmate zijn of haar loopbaan vordert. Dit proces van loopbaanontwikkeling helpt een individu zich te verbeteren in zijn of haar loopbaan, wat hem of haar op zijn beurt zal helpen hoger op de carrièreladder te komen. Het is door carrière te maken dat je jezelf kunt ontwikkelen tot een leider en je carrièredoelen kunt bereiken.

De meeste mensen hebben tegenwoordig de neiging om zich te richten op hun carrièrepad, en carrièresucces. Maar in werkelijkheid wordt loopbaansucces alleen verkregen door iemands levenslange toewijding aan zijn gekozen beroep. Het is waar dat succes in elk beroep kan worden bereikt als en alleen als een persoon de juiste vaardigheden en opleiding heeft om in aanmerking te komen voor de positie, maar het is de levenslange passie van de persoon voor het beroep dat uiteindelijk het succes van de persoon zal bepalen. Het is waar dat men hard moet werken om een goed betaalde positie te bereiken, maar om een succesvol leider, minnaar en manager te zijn zal dit alles nog steeds niets zijn zonder de toewijding en levenslang leren dat van ieder individu vereist zal zijn.


Een langdurig proces