Wetgeving inzake werkgelegenheid in Canada

Wetgeving inzake werkgelegenheid kan worden gedefinieerd als het geheel van wetten die de arbeidsverhoudingen in Canada regelen. Het belangrijkste doel van dit lichaam is de werkgelegenheidskansen te bevorderen, werknemers te beschermen en hun een fatsoenlijke werksituatie te garanderen. Dit lichaam heeft bepalingen die alle categorieën werknemers in Canada beschermen, waaronder: werkgelegenheid in de particuliere sector, werkgelegenheid in de openbare sector, elke werknemer die in een bedrijf werkt en ook elke categorie werknemers die voor de Canadese overheid werkt. Het arbeidsrecht regelt ook de rechten van werknemers om lid te worden van en deel te nemen aan vakbonden.

Een dienstverband is een relatie tussen een werkgever en een individu, gewoonlijk gebaseerd op een contract waarin de ene partij, meestal een bedrijf, voor persoonlijk gewin de andere partij, die ook de werkgever is, in dienst neemt. Werkgelegenheid omvat tijdelijke, contractuele en vaste werknemers. Uitzendkrachten worden gewoonlijk deeltijds tewerkgesteld en hun rechten om tijdens hun tewerkstelling te blijven werken worden bepaald door de contractuele overeenkomst tussen de partijen. De meest voorkomende soorten dienstverbanden zijn: contractarbeiders, ad hoc werknemers, vaste/deeltijdwerkers, werknemers in loondienst en zelfstandigen.

Tijdelijke dienstverbanden zijn dienstverbanden die ontstaan als gevolg van een ramp of een onvoorziene omstandigheid, zoals ziekte of overlijden van een werknemer of een ontslag om een reden, zoals slechte prestaties. Ad hoc werknemers worden voor een bepaalde tijd door een bedrijf in dienst genomen voor een specifiek project. Vast/parttime werk is werk dat wordt overeengekomen voordat een arbeidsovereenkomst wordt ondertekend, maar er zijn gevallen waarin werknemers op contractuele basis worden aangenomen voor een beperkte periode, zoals een eenmalig project. In het geval van ontslag van een werkgever, hebben sommige provincies arbeidswetten die werknemers verschillende procedurele rechten geven; deze omvatten: werknemers compensatie, werknemers ontslagrecht en werknemers recht op vakbondsvertegenwoordiging.


Wetgeving inzake werkgelegenheid in Canada