Wat is een bedrijfsmanager?

manager

Een manager is een sleutelfiguur binnen een bedrijf en bekleedt een aantal belangrijke functies zoals CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer), COO (Chief Operating Officer), enzovoort. Het hoofd van de onderneming of de CEO kan ook de andere belangrijke leidinggevende functies bekleden, zoals COO/Chief Operating Officer en/of CFO. Het is ook de taak van de bedrijfsleider om het beleid uit te voeren en de dagelijkse bedrijfsvoering te leiden. Het hoofd van een bedrijf kan een goed betaalde leidinggevende zijn, maar het is de manager die het salaris van de werknemers bepaalt, afhankelijk van hun prestaties, hun ervaring, en hun niveau van vaardigheid en handigheid in de functie die zij bekleden. Salarisverhogingen zijn gebaseerd op een aantal factoren, zoals de prestaties en ervaring van de werknemers, de groei en het succes van het bedrijf, de marktpositie van het bedrijf en de concurrentie, en nog veel meer.

Managers kunnen zich specialiseren op één bepaald gebied of een breed scala aan bedrijfsactiviteiten afhandelen, afhankelijk van hun rol en de omvang en reikwijdte van het bedrijf. Voorbeelden van leidinggevende functies zijn productmanagers, verkoopmanagers, marketingmanagers, financieel managers, personeelsmanagers, kwaliteitsmanagers, en nog veel meer. Sommige bedrijven eisen van bepaalde managers dat zij naast hun algemene managementvaardigheden over aanvullende kwalificaties beschikken. In een grote winkelketen bijvoorbeeld, zou het senior management in het bezit moeten zijn van een seniormanagementcertificaat en minstens twee jaar ervaring moeten hebben voordat ze de functie van CEO kunnen overnemen.

Bedrijfsmanagers kunnen verschillende titels hebben, afhankelijk van hun rol en de omvang en reikwijdte van het bedrijf. Algemene managers zijn verantwoordelijk voor de algehele leiding van het bedrijf, de uitvoering en planning van strategieën en de controle op alle operationele activiteiten van het hele bedrijf. Supervisors zijn verantwoordelijk voor het toezicht op alle werknemers, de behandeling van klachten en problemen van klanten, de behandeling van problemen van werknemers, het beheer en de organisatie van bedrijfsmiddelen, en de voorbereiding en presentatie van bedrijfsvoorstellen en -plannen aan de aandeelhouders. Fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van kapitaal voor het bedrijf en het beheren van de bedrijfsfinanciën. In het verleden werden de meeste bedrijfsmanagers beschouwd als algemene managers, maar aangezien de industrie is veranderd en bedrijfsmodellen zich hebben ontwikkeld, zijn er veel veranderingen geweest in de rol en titels van bedrijfsmanagers.


Wat is een bedrijfsmanager?