Wat is Retail Software?

retail

Retail is de procedure voor het verkopen van consumentenproducten of -diensten aan consumenten via meerdere retailkanalen van distributie in een retailfaciliteit om winst te maken. Detailhandelaren voldoen aan de vraag die door een toeleveringsketen wordt geïdentificeerd. De vraag kan afkomstig zijn van directe consumenten, leveranciers en/of kanaalpartners. Het detailhandelsverkooppunt kan een vaste locatie zijn waar goederen fysiek worden uitgestald, een rijdende winkel met verkooppersoneel dat goederen uitstalt en inkoopt, een winkelcentrum met een grote verscheidenheid aan detailhandelsverkooppunten, of een op het web gebaseerd detailhandelsverkooppunt. In een detailhandelsomgeving kan de vraag ook afkomstig zijn van klanten die op internet kopen, van een vertegenwoordiger in een winkel, of van andere bronnen zoals rechtstreekse programmas van fabrikanten.

Een detailhandelsverkooppunt koopt goederen rechtstreeks bij fabrikanten of distributeurs, of werkt samen met leveranciers om ze aan detailhandelaren te verkopen. Sommige detailhandelaren werken als een systeem van rechtstreekse verkoop. In dit geval fungeert de detailhandelaar, en niet de fabrikant, als tussenpersoon tussen de distributeur en de consument. Bij deze regeling neemt de consument contact op met de fabrikant of distributeur, die vervolgens contact opneemt met de detailhandelaar, die vervolgens contact opneemt met de koper, die op zijn beurt het product aan de klant levert.

Met de komst van software voor de detailhandel is het voor detailhandelaren mogelijk geworden om gemakkelijk en snel toegang te krijgen tot voorraadinformatie. Real-time gegevens kunnen worden verkregen uit verschillende bronnen, zoals verkooprapporten van winkels en verkooprapporten van bedrijven aan het einde van het jaar. Real-time retailsoftware kan detailhandelszaken helpen kosten te besparen die verband houden met voorraadomloopsnelheid, doorlooptijden en orderverwerking. Het kan ook de cashflow verbeteren, de prijsstelling controleren en de klantenservice verbeteren. Door de combinatie van retailsoftware, technologische verbeteringen en kostenverlagende technieken kan de detailhandel concurrerend en winstgevend blijven.


Wat is Retail Software?